Skip Navigation
 

workshop

Zájemcům o tvůrčí činnost nabízím víkendový workshop

V krátké teoretické části se účastníci seznámí s řezbářstvím nejen na Novém Zélandu, ale i v jiných částech světa a různých obdobích. Ukáži jim techniku řezby a nástroje.
V praktické části si účastníci sami zhotoví pod mým odborným vedením vlastní řezbu například amulet jako přívěšek na krk. K dispozici bude hodně obrázků řezeb pro inspiraci, potřebné nástroje a materiál (hovězí kost). Termín bude dohodnut podle zájmu. Místo Kulturní a rodinné centrum KNOFLÍK, Praha 9 - Prosek

Cena za 6 hodinový workshop Kč 800,-
Přihlášky pošlete na vladimir.cizek@novyzeland.info, tel. 724321860