Christchurch

Katedrála před zemětřesením

Christchurch s 360 000 obyvateli je druhým největším městem v zemi. Je to nejangličtější  novozélandské město. Nestalo se tak náhodou. Vzniklo jako předem pečlivě naplánovaná anglikánská osada. John Robert Godley měl v polovině 19.století ideu o založení společnosti na středověkém principu harmonického soužití církve a státu pod vedením šlechty. Ti, kteří se podle jeho plánu a finanční pomoci chtěli z Anglie vystěhovat, museli se prokázat potvrzením od svého vikáře, že jsou abstinenti, podnikaví, čestní a vážení občané. První loď s přistěhovalci připlula v r. 1850. Tvrdý koloniální život brzy pohřbil utopistické ideály a město se vyvíjelo po svém. Nicméně patřit k anglikánské církvi je zde stále považováno za správnou věc.

V roce 2011 bylo město postiženo devastujícím zemětřesením, ze kterého se postupně vzpamatovává.

Dominantou  města byla půvabná neogotická anglikánská katedrála na Katedrálním náměstí z roku 1904 s věží, kterou okolní budovy nesměly převyšovat. Při zemětřesení se věž zřítila a nyní se rekonstruuje do původní podoby. Z věže byl krásný výhled na město ležící v naprosté rovině a na obzoru ohraničené zasněženými vrcholy Jižních Alp. Katolická církev má ve městě svou  katedrálu Požehnaného ostatku ve stylu renesanční románské baziliky.

Geometrický půdorys městských ulic narušuje jen meandrovitý tok řeky Avon s travnatými břehy a alejemi topolů a vrb. Řeka zkrášluje město a její klidný tok dále jen zdůrazňuje poklidný životní rytmus. Velkou část města zabírají anglické parky a sportoviště. Odráží zálibu Novozélanďanů ve venkovních sportech a piknikách. Parky daly městu přezdívku Garden City.

Kromě katedrály na náměstí jsou ve městě další bílo šedé kamenné stavby jako např. Art Centre. Jeho budovy původně patřily Canterburské univerzitě. Dnes jsou zde divadelní scény, hudební sály, obchůdky a dílničky uměleckých řemeslníků a restaurace. O víkendu je zde trh. Hned vedle je Canterburské muzeum se sbírkami maorského umění a památkami na pionýrskou dobu osídlování. K dalším významným stavbám ve městě patří moderní radnice a Galerie moderního umění.

Z Christchurche vyrážejí výpravy na Jižní pól vzdálený asi 7 000 km. Jeho dobyvatel kapitán Scott má ve městě pomník. Velmi zajímavé je i Antarktické muzeum ukazující historii dobývání Antarktidy.