Kvalifikovaná práce a emigrace

Země má zájem o mladé lidi s kvalifikací, která je zde nedostatková. Seznam přednostních profesí (Priority Occupation List) a seznam nedostatkových profesí podle oblastí (Occupation shortage list) publikuje a průběžně aktualizuje Novozélandská imigrační služba (NZIS) na svých webových stránkých www.immigration.govt.nz .

Na seznamech jsou profese z oblasti IT (systémový analytik, systémový manažer, projektový manažer, výzkumník, technický poradce a konzultant, zkušební analytik, programátor), Inženýři technických oborů,konstruktéři, inženýři elektro, manažeři technických projektů, lékaři specialisté, laboranti, fyzioterapeuti, psychologové, lékárníci, logopédi, zdravotní sestry, automechanici, elektrikáři, autoelektrikáři, mechanici dieselových motorů, instalatéři, truhláři, montéři, svářeči,středoškolští a vysokoškolští učitelé, učitelky mateřských škol, veterináři a technologové potravin, kuchaři, filmoví animátoři. Toto je jen zestručnělý nikoli úplný seznam nedostatkových profesí.

U většiny profesí je vyžadována novozélandská registrace, tzn. odborné zkoušky v místě, u některých profesí je i předepsaná délka praxe. Kvalifikace pro dané profese je důležitá a musí být srovnatelná s novozélandskou. Ověřuje to New Zealand Qualification Authority.

Zjednodušeně řečeno hlavními podmínkami pro získání rezidentního víza (ale i pracovního povolení) jsou:

-velmi dobrá znalost angličtiny doložená zkouškou IELTS úroveň 6.5

-nabídka práce

-odborné vzdělání s praxe min. 2 roky

-dobré zdraví a bezúhonnost

-dostatečné finanční prostředky na usazení v zemi

Zájemci o trvalý pobyt mají k dispozici několik kategorií víz, o které mohou žádat. Ty nejdůležitější jsou SKILLED MIGRANT CATEGORY, FAMILY, BUSINESS, FAMILY QUOTA s TEMPORARY VISA.

Pro většinu žadatelů, kteří v zemi nemají příbuzné a nejsou investory nebo nechtějí v zemi samostatně podnikat, je použitelná kategorie KVALIFIKOVANÝ MIGRANT (Skilled migrant category). Uplatňuje se zde bodový systém. Body lze získat za 4 hlavní faktory –kvalifikace, věk, délka praxe, nabídka práce. Bonusové body lze dále získat za profesi, která je nedostatková, za práci mimo Auckland, za nabídku práce v oblasti s očekávaným růstem (cluster), za předchozí novozélandskou praxi.

Kvalifikaci ověřuje úřad NZQA (New Zealand Qualification Authority) www.nzqa.govt.nz

Zájemci s alespoň 100 body mohou podat Projevení zájmu.EOI (Expression of interest) Z poolu těchto žádostí NZIS vybírá 2x měsíčně žádosti s nejvyšším počtem nárokovaných bodů. tzv. selection mark se při každém výběru může měnit. Na hranicí 100 bodů se zájemci z ČR mohou dostat pouze s nabídkou práce! Vybraní žadatelé jsou vyzváni, aby své nárokované body doložili, tj. podali si doloženou žádost o rezidentní vízum. V poolu žádost zůstává 3 měsíce.

Kritickým bodem žádosti je nabídka práce. Špatné vyhlídky mají ti, co neumí anglicky, mají jinou kvalifikaci, než je na seznamu nedostatkových povolání, čerství absolventi bez praxe, osoby starší 40 let, osoby bez praxe v některé západní zemi. Nejlepší vyhlídky mají osoby s vysokoškolským technickým vzděláním a praxí a odborníci IT.

Webové stránky pro hledání práce:

www.monster.co.nz , www.workingin.com, www.nzherald.co.nz, www.press.co.nz, www.jobnetnz.co.nz . www.career.co.nz/cmnz.html , www.employment.co.nz/ , www.kiwicareers.co.nz/ , www.move2nz.com,www.seek.co.nzwww.stuff.co.nzwww.search4jobs.co.nz

Pro hledání práce je nezbytný dobře napsaný životopis!

Další vízové kategorie:

Rodinné – určeno pro ty, co mají v zemi příbuzné

Podnikatelské – pro podnikatele s finančně zajištěným podnikatelským plánem

Investorské – pro bohaté investory ochotné investovat minimálně Kč 17.000.000,-

Studentské – pro studující déle než 3 měsíce na jazykových a jiných školách a univerzitách

Holiday working visa – pro brigádníky do 30 let

Pracovní povolení. Žádat o něj může ten, kdo má nabídku práce, která nemůže být obsazena Novozélanďanem a zaměstnavatel je ho ochoten „sponzorovat“. Uděluje se na dobu kontraktu, nejdéle však na 3 roky. Je určeno především pro pracovníky (specialisty), které krátkodobě vysílá do země zaměstnavatel ze zahraničí.

V některých oblastech jako je např. Queenstown je relativně lehké získat pracovní povolení pro práci v sektoru služeb pro turisty v turistické sezóně.

Ve sklizňové sezóně je dobrá šance získat pracovní povolení pro práci česáče v ovocnářských oblastech.

Zatím covidová situace vypadá tak, že v r. 2021 bude vstup do země velmi, velmi omezen.