Otázky a odpovědi

Je třeba vízum k turistické cestě?
Od 1.1.2003 byl opět zaveden bezvízový turistický styk pro občany ČR  a SR pro pobyty do 3 měsíců. Maximální doba pobytu je podle předpisů 9 měsíců. Vízum je potřeba i nadále pro delší turistické pobyty a studijní pobyty delší než tři měsíce.

Co je k žádosti o turistické vízum na delší dobu potřeba?
Cestovní pas s dostatečnou platností, pasová fotka, vyplněný formulář Application for visiting New Zealand ( k stažení na www.immigration.govt.nz), výpis z letenky, poplatek GBP 50,- (výše poplatku podléhá změnám!) nejlépe ve formě bankovního šeku vystaveného na The New Zealand Immigration Service. Adresa je NZIS, New Zealand House, 80 Haymarket, London SW1Y 4TE, United Kingdom. Nově lze žádat o vízum i on-line na www.immigration.govt.nz

Při vstupu do země je třeba prokázat dostatečné finanční zajištění pobytu např. formou výpisu z účtu, výše NZD 1000 = asi Kč 14 000

Jak je to s prodloužením turistického pobytu?
Prodloužení pobytu  na místě až na 9 měsíců celkem je   možné, popř. i vícekrát. Nově je to možné pro české turisty i on-line přes internetovou stránku NZ vlády www.immigration.govt.nz . Podmínkou je mít platné povolení k pobytu (visitor permit), dostatečně dlouho platný pas a zaplatit poplatek kartou VISA nebo MASTERCARD.

Má ČR v zemi zastupitelský úřad?
Český velvyslanec pro NZ je sídlí v australské Canbeře. V nutném případě je možno se obrátit na honorárního konzula Mr Gregory Shanahan, tel. 09-3539766, auckland@honorary.mzv.cz. Má kancelář v Bank of New Zealand Towers, 125 Queen St. v Aucklandu.

Kdy je nejvhodnější doba k návštěvě NZ?
Nejpříjemnější je místní léto, zhruba od prosince do března. Přibližně toto je koupací sezóna. Mimo tuto dobu je návštěva taky možná, ale nutno počítat s chladnějším počasím, většími srážkami a větrem. Novozélandská zima vypadá přibližně jako české jaro nebo podzim. I když nemrzne (mimo horských oblastí) je třeba mít po ruce svetr a bundu a v bytě přitápět. Bližší informace o počasí na www.nzherald.co.nz/weather/weathernational.cfm

Jaké peníze si vzít s sebou?
Shánět v ČR novozélandské dolary je zbytečné. Doporučuji si vzít s sebou USD,GBP, AUD. nebo EUR. Vhodné jsou i cestovní šeky. Kurzy měn v jednotlivých bankách se liší jen nepatrně.

Lze si na Novém Zélandu otevřít s čs. pasem konto?
Ochota různých bank otevřít konto turistům s českým pasem bez stálé NZ adresy je různá. Nejochotnější mi připadala banka WESTPAC. Třeba vyzkoušet více bank. Vzhledem k tomu, že k účtu automaticky a bez poplatků dostanete platební kartu, považuji otevření účtu při delším pobytu za výhodné. Placení kartou je velmi rozšířené. Téměř u všech pokladen je systém ATM nebo EFTPOS. Pří nákupu si po dohodě lze vybrat současně i peníze.

Jaká je novozélandská angličtina?
Novozélanďanům je poměrně dobře rozumět, zejména ve městech, hůře je rozumět na venkově. Přesto pro nezkušené cestovatele může být místní angličtina šokem. Více se blíží britské než americké angličtině. Používá i maorských výrazů. Hůře se pamatují a vyslovují poměrně častá místní jména maorského původu. Jinou řečí než angličtinou se v zemi prakticky domluvit nelze.

Jací jsou Novozélanďani?
Jsou to velice přátelští a pohostinní lidé. S návštěvníkem ze zámoří si rádi popovídají. Je pro ně charakteristický smysl pro humor. Rádi si zavtipkují. Hned při prvním setkání se oslovují křestními jmény. Obdivují spíše věci praktické než třeba umění. Je to pozůstatek z pionýrských dob osídlování. O novozélandských vojácích za války se říkalo, že s drátem číslo 8 na ploty opraví všechno.Rugby,dostihy a pivo – tak by se daly shrnout zájmy muže z ulice. Novozélanďani vyznávají heslo „udělej si sám“. Renovace a údržba domu a zahrádky je vedle výletů na pláž s rožněním klobás nejčastější víkendovou činností. Mít co nejdříve vlastní dům se zahrádkou je jednou z hlavních priorit. Kvůli tomu se i hodně zadluží. Novozélandská společnost je značně egalitní. Třídní rozdíly zde na první pohled nejsou patrné. Nejsou zde vidět ani žebráci ani marnotratný přepych na druhé straně.

Jací jsou Maoři?
V zemi žije kolem půl milionů lidí, kteří se hlásí k maorskému původu a mají v sobě většinou jen část maorské krve. Z větší části přejali západní způsob života – mluví anglicky, jsou evropsky oblečeni a většinou jsou příslušníky některé z křesťanských církví.Ti, kteří se hlásí k některému z původních kmenů, dělají věci po maorsku. Svatba, křest, pohřeb mají odlišný charakter. Tyto obřady se odlišují dlouhými proslovy, modlitbami a písněmi v maorštině a nezakrývanými citovými projevy radosti nebo smutku. Některé maorské rituály pronikly i do státních ceremonií, jako například válečný tanec haka. I v současném životě Maorů přetrvávají tradiční koncepty jako mana – znamenající duchovní hodnotu věci nebo člověka nebo tapu, česky tabu, znamenající posvátnost určitého místa, věci nebo osoby. Toto je třeba respektovat. Stejně jako ceremonie hui (shromáždění kmene) nebo tangi (smutek). Jedním z posvátných míst je marae (místo před maorským shromažďovacím domem). Chování zde při ceremoniálních příležitostech podléhá protokolu. Maorský folklór je v zemi turistickou atrakcí, není autentický, ale silně zkomercionalizovaný. Nejvíce Maorů žije v Aucklandu. Ve městech jsou obvykle koncentrováni v určitých čtvrtích. Styku s Maory se není třeba obávat. Fotografovat je bez dovolení však není radno. Fyziognomií a tmavou pletí se Maorům hodně podobají přistěhovalci z různých ostrovů Polynésie (Islanders). Tito tvoří nejnižší společenskou vrstvu. Nejvíce je jich v Aucklandu. Maorština prodělává dnes určitou renesanci, je oficiálním jazykem. Prakticky se používá hlavně při různých ceremoniích, nikoli v běžném životě. Nejběžnější výrazy používané i v angličtině jsou Haere mai (vítejte), Kia ora (dobrý den, buďte zdrávi), Pakeha (maorské označení bělocha), hangi ( jídlo připravené v páře v zemi), pa (opevněná vesnice), tiki (maorský figurální amulet nebo figurální řezba), hongi (pozdrav přitisknutím nosů).

Kolik žije v zemi Čechů?
Česká komunita je poměrně malá, čítá kolem jednoho tisíce osob. Své kluby má v Aucklandu a Wellingtonu. Památky na první přistěhovalce z Čech z let 1863-1872 jsou k vidění v Bohemian Museum ve vesnici Puhoi, asi 80 km severně od Aucklandu. Za návštěvu stojí i známá místní hospoda a kostel. Česky mluvící lidé zde však již nežijí.

Číhají na návštěvníka v zemi nějaká nebezpečí?
NZ je poměrně bezpečná země. Přesto i zde se krade. Nejhorší situace je v Aucklandu, kde žije nejvíce nezaměstnaných a lidí z okolních ostrovů. Podezřele vyhlížejícím osobám tmavé pleti je lépe se vyhnout. Poměrně častá jsou vykrádání zaparkovaných aut. Stopování je zde rozšířené a poměrně bezpečné. V zemi nežijí jedovatá zvířata (výjimkou je jeden druh velmi vzácně se vyskytujícího se pavouka) a žádní hadi. Žádné očkování není třeba. Nebezpečí číhá v horách. Zabloudit není tak nesnadné a je nebezpečí prochladnutí, kdyby člověk musel nepřipravený strávit noc ve vyšších polohách. Ze žraloků v moři není třeba mít strach, ale místům s nebezpečným příbojem by se plavci měli vyhnout, jsou pěkná na pohled ale nebezpečná pro koupání a surfování.

Jak to chodí na letišti a na celnici při příletu?
Již v letedle je nutno vyplnit lístek s otázkami na dobu a místo pobytu, číslo letu, peněžní prostředky a hlavně, co vezete s sebou. Zakázán nebo silně omezen je dovoz potravin a živočišných a rostlinných produktů. Přísný je zákaz dovozu masných výrobků, ovoce a zeleniny. Pravděpodobně celníci propustí originálně zabalené potraviny jako čokoládu, sušenky, bonbóny, instantní potraviny apod. Je třeba je však deklarovat a celníkům ukázat. Léky doporučuji mít v originálním neporušeném obalu. Bezcelně lze dovést malé množství alkoholických nápojů a cigaret. Vycvičení psi hledají v zavazadlech drogy. Z celního prostoru se vychází buď zelenou branou – nic k proclení, zavazadla se zde kontrolují namátkově, nebo červenou branou – s věcmi k celní kontrole. Pokud máte jakékoli potraviny, procházíte červenou branou. Na botách nebo výstroji nesmí být ani nejmenší kousek bláta! Hned u východu z celního prostoru je velmi dobrý informační pult. Je možno si zde zavolat kvůli ubytování, do některých míst je volání zdarma. Do centra (downtown) je nejlevnější spojení autobusem. Taxa při odletu je NZD 20,-

Jak dlouho trvá let?
S přestávkami na přestupy trvá let kolem 24 hodin a je únavný. Časový posun většině lidí větší problémy nedělá. Další informace o letech na webové stránce Air New Zealand www.airnz.co.nz

Lze s běžným řidičským průkazem jezdit v zemi autem?
Na dobu do jednoho roku stačí český mezinárodně platný řidičák. Jezdí se vlevo! Vyrazit na první cestu zrovna ve vnitřním Aucklandu je náročné. Informace o dopravních předpisech na www.ltsa.govt.nz

Jak se v zemi stopuje?
Cestování stopem je v zemi běžné, řidiči ochotní, čekací doby krátké i v místech se slabým provozem.

Jaké jsou v zemi ceny?
Cenová hladina je vyšší než v ČR, ale nižší než v západní Evropě. Stravování v restauracích je poměrně drahé. Nejlevnější oběd ve stánku rychlého občerstvení je asi od 8- NZD. Nealkoholický nápoj NZD 4,- pivo NZD 5,-, káva NZD 3,-, bílý chléb NZD 2,-, 1 kg uzeniny NZD 7,-

Nejlevnější ubytování v hostelech Backpakers, YHA, Nomads ve společné noclehárně od NZD 15,-./noc. Ubytování v motelu s kuchyňkou a obvykle 4 postelemi od NZD 90,-. Benzín NZD 1,60/litr.

Lze používat v zemi platební karty vydané v ČR?
V zásadě lze používat karty určené k použití taky v zahraničí. Při placení kartou nebývají problémy. Mohou se vyskytnout při výběru hotovosti. Placení kartami je v zemi velmi rozšířené.

Lze požadovat vrácení daně na zakoupené zboží při odletu?
Nelze. Daň se neúčtuje jedině, když exportér pošle zboží vyšší hodnoty na vaši domácí adresu.

Jaké je spojení internetem?
V zemi je dostatek internetových kaváren a používání internetu je velmi rozšířené. Na internet je napojeno 45% domácností a jejich počet stále stoupá.

Co si vzít s sebou?
Doporučuji dobrou větrovku, svetr, krátké kalhoty, džíny, trička, čepici se štítkem, ochranný krém s faktorem alespoň 8, fotoaparát, spacák ( pro přespávání v ubytovnách). Vše lze dokoupit i na místě, obyčejné oblečení je přibližně stejně drahé jako v ČR.

Fungují v zemi české elektrospotřebiče?
I když místní napětí je 240 V, spotřebiče zde fungují. Problémem je jen odlišná zásuvka, je třeba např. na letišti zakoupit adaptér. Holicí strojek obvykle v koupelnách lze zapojit i bez adaptéru.

Co si v zemi koupit jako suvenýr?
Typickými suvenýry jsou přívěšky vyřezané z jadeitu nebo kosti, bižutérie z mušle paua, maorské vyřezávky. Dále jsou to ovčí kožešiny a výrobky z vlny, které jsou již poměrně drahé. Kdo chce jen levnou maličkost, tak doporučuji včelí med s různou příchutí, různé pleťové krémy s lanolínem, podtácky s NZ motivy nebo novozélandské víno.

Co dělat při úrazu nebo nemoci?
Při úrazu se vám dostane ošetření zdarma. Za léčení v jakémkoli zdravotnickém zařízení a léky je však třeba platit, a proto pojištění léčebných výloh je nezbytné. Pokud jste to nestihli před odletem, doporučuji například Uni-care International Travel Insurance nebo Heath Lambert. Návštěva u praktického lékaře stojí minimálně NZD 30,-. Další informace na www.healthnz.net.nz, www.uni-care.org

Kde je více informací o zemi na webu?
www.purenz.com (Tourism NZ), www.nz.com, www.govt.nz, www.enzed.com, www.yahoo.co.nz, www.search.nz.co.nz, www.accessnz.co.nz, www.abcpacific.com/nz, www.piperpat.co.nz, www.knowledge-basket.co.nz , www.nztb.govt.nz, www.new.zealand.co.uk, www.aucklandnz.com, www.yellowpages.co.nz, www.anznaturetours.com

Lze si v zemi přivydělávat brigádnickou prací?
Přísně vzato podle imigračních předpisů je k výdělečné činnosti třeba pracovní povolení. Jeho získání  na místě je možné v určité době v určitých oblastech s nedostatkem pracovních sil.

K práci je nutno mít i daňové číslo IRD number. Jeho získání je možné, nikoli však jisté. Nenahrazuje pracovní povolení, pouze umožňuje řádné placení daně z příjmu. Další informace na www.ird.govt.nz.

Nevýdělečnou práci na farmách ( za ubytování a stravu) je možno získat s pomocí organizací Farm Helpers in New Zealand www.fhinz.co.nz nebo Willing Workers on Organic Farms E-mail: wwoof-nz@xtra.co.nz

Kdo je backpacker?
Doslova je to baťůžkář, cestovatel s omezenými finančními prostředky přespávající v síti levných hostelů BACKPACKER Reservace je možná i on-line na www.backpackers.com.au Prodávají karty sloužící ke slevám v jejich síti a k telefonování.

Co je to homestay?
Homestay je placený pobyt v hostitelské rodině obvykle s polopenzí v pracovní dny a plnou penzí o víkendech. Zařizuje je například škola pro své zahraniční studenty. Ceny se pohybují od NZD 170 do NZD 220,-za týden. Student žije jako člen rodiny, má vlastní pokoj. Každá škola má vlastní smlouvy o ubytování.