Studium na střední škole

Studium je určeno pro věkovou kategorii 13 – 18 let, zejména těm, kdo mají již určité znalosti angličtiny. Studium začíná intenzivním kurzem angličtiny ESOL. Po zdokonalení v jazyku se studující zařazují do běžné výuky s místními.

Studované předměty si z větší části mohou vybrat. Studium probíhá ve čtvrtletích (term) po 11 nebo 12 týdnech oddělených prázdninami 2 týdny. Studium lze zahájit kdykoli,ale vhodné je nastoupit s začátkem čtvrtletí. Začátky jsou zpravidla 1/2, 2/5, 25/7 a 10/10. Hlavní prázdniny jsou od poloviny prosince do konce ledna.

Podmínky přijetí u jednotlivých škol se jen mírně liší. V podstatě se vždy vyžaduje vyplnění přihlášky, podepsání podmínek studia na škole, doporučení z domácí školy žadatele, krátký esej o sobě a důvodech studia na NZ v angličtině. Žadatel musí mít pojištění léčebných výloh a cestovní se širokým krytím (škola může pojištění zařídit na NZ při přihlášení).

Studentské vízum je třeba při studiu delším než 3 měsíce.

Ubytování s plnou penzí škola zajišťuje v hostitelských rodinách. Každá škola má vlastní školní uniformy. Rodiče dostávají pravidelné zprávy.

Soukromá KAVANAGH COLLEGE je nejstarší katolickou školou na NZ. Přijetí však katolickou orientací není podmíněno. K plné spokojenosti zde již studovalo 5 studentek a 2 studenti z ČR. Škola se nalézá v Dunedinu, vzdělávacím centru země. Dunedin je město skotského původu s 120.000 obyvateli, druhé největší na Jižním ostrově. Na škole je kolem 950 chlapců a dívek, z toho kolem 50 ze zahraničí.

Škola je velmi dobře vybavena pro výuku i rekreační, sportovní a kulturní vyžití. Má například 3 učebny se 150 počítači, zdarma připojení na internet, vlastní divadlo, televizní studio, řadu sportovišť, učebny s hudebními nástroji a další.. Výhodou školy je bezpečné místo, přátelské prostředí a dobré možnosti pro lyžování v blízkých Jižních Alpách.

Další informace na www.kavanagh.school.nz

KAPITI COLLEGE je menší státní střední škola v malém městě 30 km od Wellingtonu. Škola má vysokou akademickou úroveň a velmi dobré podmínky pro kulturní a sportovní aktivity. Studium lze kombinovat s kurzy golfu, létání nebo jízdě na koni. Výhodou školy je bezpečné umístění a blízkost pláže s ideálními podmínkami pro plavání a vodní sporty.

 Další informace na www.kapiticollege.school.nz

Jazykové pobyty organizovány ve spolupráci s CK STELLA TRAVEL