Studium a práce

Online studium

Individuální studium angličtiny

Jazykové školy

Stáže

Mladí lidé vyhledávají zahraniční práci a stáže z mnoha důvodů – zdokonalení se v jazyku, vydělat si peníze, z touhy vylepšit si životopis a zlepšit si tak vyhlídky na získání zaměstnání nebo kvůli osobnímu rozvoji. Důvodem může být i potřeba efektivně využít čas, pokud se student nedostal na školu a hodlá se o to pokusit za rok znovu. Podle těchto různých cílů si pak praktikanti volí vhodné programy. V prvé řadě se zájemci musí rozhodnout, zda chtějí placenou práci nebo neplacenou stáž. Samozřejmě, že placená práce se na prvý pohled jeví jako lákavější volba než práce neplacená. Při bližším pohledu se však ukáže, že to tak jednoznačné není. Studenti, kteří praxi mají jako povinnou součást studia, si musí uvědomit, že placené programy jsou založeny na potřebách zaměstnavatele a praktikant nemá mnoho prostoru k vyjednávání a místo zpravidla nelze přizpůsobit potřebám studenta, respektive univerzity. Placené praxe jsou v drtivé většině v oboru pohostinství, turistiky a sektoru služeb ( číšník, servírka, uklizečka, pokojská, recepční, pomocný kuchař…) Pokud pohostinství není oborem vašeho studia, tak po odborné stránce vás takové práce v kariéře moc dopředu neposunou.Nicméně zahraniční zkušenost to je. Výhodou neplacené praxe je, že může být přizpůsobena více individuálním potřebám kandidáta eventuelně univerzity. Absolventi škol zjišťují, že bez praxe nemohou sehnat vhodné zaměstnání. Zájem o akreditované, na obsah zaměřené stáže proto roste. Poptávané obory jsou technické, právní, umění a kultura, informační média a komunikace, architektura a další. U většiny firem potencionální stážista musí projít přísnou přijímací procedurou, která obvykle zahrnuje zaslání životopisu a přijímací pohovor. Kandidát musí obvykle doložit doporučení od školy, doklad o studiu a mít potřebné jazykové znalosti, zpravidla na úrovní IELTS 6.0 někdy stačí úroveň B2. Pohovor může mít podobu např. 30 minutového rozhovoru přes Skype. Kandidát má příležitost projednat své priority a zaměstnavatel vyhodnotit vhodnost zájemce. Jde i o to, dát mu informace, co od stáže může reálně očekávat, jaká jsou specifika místa a život v dané lokalitě. Pro studenty, kteří nemají jazykové znalosti na potřebné úrovni, jazykové školy nabízí zprostředkování stáží až po jazykovém kurzu. Minimální doba je obvykle 4 týdny. Závěrem je třeba zdůraznit, že zahraniční praxe není jen obyčejná práce. Jde o rozvoj osobnosti. Praktikant se musí o sebe postarat, prokázat odvahu a motivaci, pozná novou kulturu, naváže nová přátelství, celkově vyspěje. To je to, co vedle zkušeností z oboru budoucí zaměstnavatele ocení.